วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน  ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556  ดาวน์โหลดหนังสือ

รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ
1. เรือนจำกลางคลองไผ่
2. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
3. เรือนจำกลางลพบุรี
4. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
5. เรือนจำกลางสุรินทร์
6. เรือนจำกลางเชียงใหม่
7. เรือนจำกลางตาก
8. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
9. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
10. เรือนจำอำเภอธัญบุรี
11. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
12. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
13. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
14. เรือนจำอำเภอฝาง
15. เรือนจำอำเภอเทิง
16. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
17. เรือนจำจังหวัดอุท้ยธานี
18. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี  (ไม่ส่งรายงานฯ ของปี 2554 - 2555)